Jesus Is Life

The Gospel According to John

News

In my father's house

Posted by dondonbaas on January 31, 2016 at 8:45 PM

In my father's house

Sa bahay ng aking ama


February 1, 2016

 

Juan 14

 

22.Sinabi sa kanya ni judas,panginoon papaanong ipahahayag mo sa amin ang iyong sarili sa amin at hindi sa sangkatauhan?

23.Sumagot si jesus at sinabi sa kanya:kung ang sinuman ay umiibig sa akin,tutuparin niya ang aking mga salita siya ay iibigin ng aking ama.Kami ay pupunta sa kanya at mananahan na kasama niya.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments